ŚWIĄTYNIE MNAJDRA

Mnajdra - kompleks trzech prehistorycznych świątyń megalitycznych na południowym wybrzeżu Malty, na przeciw wysepki Fifla, kilkaset metrów od innego stanowiska archeologicznego Ħaġar Qim. W 1992 r. kompleks wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Budowle megalityczne zespołu Mnajdra wznoszono w okresie od III do połowy II tysiącecia p.n.e. czyli są 1000 lat starsze od egipskich piramid. Do budowy użyto dwóch rodzajów materiału znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, mianowicie wapienia koralowego i globigerynowego.

Podczas przesilenia wiosennego - równonocy oraz jesienią promienie wschodzącego słońca wędrują po ścianach świątyni oświetlając wnętrze co sugeruje możliwość wykorzystywania Mnajdra jako obserwatorium astronomiczne. Dojazd z Valletty autobusem 74.